مدرسه‌سازی

در سال‌های اخیر با وجود بحران‌های اقتصادی و گسترش فقر در مناطق محروم؛ موسسه‌ی نیکوکاری مــهــرطه در ایجاد بستر مناسب تعلیم و تربیت کودکان و حمایت از حقوق آنان گام‌های موثری برداشته و محصلین مناطق محروم را با ساخت مدرسه و فعالیت مددکاری، تحت حمایت خود قرارداده است.

در این راستا، دو مدرسه‌ی ابتدایی و دبیرستان در جنوب کرمان و سیستان‌وبلوچستان، احداث شده است.