خانه اقاقیا


خانه اقاقیا نام خانه‌ی دختران ۳ تا ۷ ساله‌ی خانواده‌ی مــهــرطه است. ساختمان اقاقیا نقطه‌ی کوچک پرمــهــری در خیابان میرزای شیرازی‌ست، که داستان‌های شیرین و پرشوری زیر سقف بلند آن در جریان است.

بازی بچه ها در حیاط خانه اقاقیا موسسه نیکوکاری مهرطه

این مطلب را به اشتراک بگذارید