خانه‌ی اقاقیا

اقاقیا نام خانه‌ی دختران ۳ تا ۷ ساله‌ی خانواده‌ی مــهــرطه است. ساختمان اقاقیا نقطه‌ی کوچک پرمــهــری در خیابان میرزای شیرازی‌ست، که داستان‌های شیرین و پرشوری زیر سقف بلند آن در جریان است.