روز مادر مبارک


سایه‌ی مادری که خاطره‌ی شما و آرزوی آن‌هاست، بانی مــهــر این خانه باشیم.
کمک به دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست؛ موسسه‌‌ی نیکوکاری مــهـــرطه.

موسسه نیکوکاری مهرطه؛ نگهداری شبانه روزی از دختران نیازمند سرپرست

کانال مــهــرطه را در آپارات دنبال کنید. کلیک کنید!