موسسه‌ی نیکوکاری مــهــرطه

مــهــرطه نهادی غیرانتفاعی، غیر‌دولتی و غیر‌سیاسی است که در سال ۱۳۸۱ با هدف نگهداری شبانه‌روزی از دختران بی‌سرپرست و بد‌سرپرست؛ با مجوز رسمی سازمان بهزیستی و نیروی‌انتظامی، به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ شروع به کار کرده است.