گزارش عملکرد مــهــرطه در سال ۱۳۹۰


انگيزه‌ی كمك ما را بر آن داشت كه با حمایت از دختران در معرض آسيب و فراهم آوردن امكانات تحصيل، كار و رشد فردی و اجتماعی آنان، درصدد تربيت زنانی باشيم كه بتوانند دارای نقشی فعال و سازنده در فردای جامعه باشند.

كودكان به دليل موقعيت فرودست خود در خانواده، بيش از هر گروه يا قشری، قربانی پديده‌ی فقر و پيامدهای ناشی از آن هستند. پديده‌ی كودكان بی‌سرپرست و بدسرپرست، خشونت عليه كودكان، كودكان كار و… از جمله پيامدهای ناگواری‌ست كه جامعه‌ی ما با آن دست به گريبان است.
موسسه خیریه مــهــرطاها به‌عنوان موسسه‌ای مردم‌نهاد، با تلاشي ۱۰ساله، همواره كوشيده تا بتواند به سهم خود قدمی در جهت حل بخش كوچكی از معضلات اجتماعی بردارد.

گزارشی كه پيش رو داريد، خلاصه‌ای از فعاليت‌های بخش‌های مختلف موسسه‌ی نیکوکاری مــهــرطه در خلال سال ۱۳۹۰ است. اميدواريم مطالعه‌ی اين گزارش، كه بيان‌گر بخش كوچكی از فعاليت‌هاي همكاران دلسوز ما در راستای حمایت از دختران مــهــرطه‌ست، بتواند شما را با عملكرد اين خیریه از لحاظ كمی آشنا سازد.

«گزارش عملکرد موسسه‌ی نیکوکاری مــهــرطه در سال ۱۳۹۰» برای مطالعه یا دانلود فایل، کلیک کنید!


این مطلب را به اشتراک بگذارید