عملکرد ما در شهریور ۱۴۰۱


این گزارش عملکرد در دو بخش فعالیت‌های مختلف و شرح هزینه‌های اساسی در شهریور ماه ارائه شده است.

این گزارش با هدف آگاه کردن همراهان همیشگی و عزیز مــهــرطه با بخشی از فعالیت‌های ماهانه که مستقیما مربوط به دختران این موسسه در شهریور ۱۴۰۱ بوده، نگاشته شده است. در این گزارش عملکرد، دو بخش فعالیت‌های مستقیم و شرح اصلی‌ترین هزینه‌ها در این ماه ارائه شده است.

بانی مــهــر این خانه باشید…

بخوانید: عملکرد مــهــرطه در شهریور ۱۴۰۱


این مطلب را به اشتراک بگذارید