مادری برای عروسک‌ها

رابطه‌ی کودک با عروسک فراتر از یک سرگرمی صرف است و به‌وسیله‌ی تجربه کردن موقعیت‌های فرضی مختلف به شناخت خود و محیط پیرامونش می‌رسد.

دختر مهرطه برای عروسکش مادری می کند

دنیای دختربچه‌ها در عروسک‌های‌شان خلاصه می‌شود و ما می‌توانیم خواسته‌ها، آرزوها و نیازهای آن‌ها را در نحوه‌ی رفتارشان با عروسک‌ها ببینیم. نوع عروسک‌بازی کودک حتی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی آسیب‌های واردشده به او باشد و مشاهده‌ی بازی این امکان را به ما می‌دهد تا نسبت به مشکلی که او نمی‌تواند بر زبان بیاورد آگاه شویم. 

رابطه‌ی کودک با عروسک فراتر از یک سرگرمی صرف است و به‌وسیله‌ی تجربه کردن موقعیت‌های فرضی مختلف به شناخت خود و محیط پیرامونش می‌رسد. از طرف دیگر عروسک‌بازی کودک، نمادی از رفتار مادر است. کودک آنچه از مادر و محیط می‌بیند، روی عروسکش پیاده می‌کند؛ مثل نوازش کردن، دعوا کردن و حتی همان کلمات و اصطلاحاتی که مادر به کار می‌برد برای عروسکش استفاده می‌کند. 

فرزند مهرطه مادر عروسک هایش است

دختران مــهــرطه به‌جای الگوگیری از مادر، با آرزوها و رویاهای خود برای عروسک‌شان مادری می‌کنند. آن‌ها احساسات خود را به عروسک‌شان نسبت می‌دهند و این فرافکنی تا اندازه‌ای به تخلیه‌ی روانی و آرامش بیشترشان کمک می‌کند. 

زندگی و آینده‌ی دختران مــهــرطه به مــهــر و توجه ما نیاز دارد. دختران مــهــرطه در دنیای خیالی خود مادری کردن را تمرین می‌کنند. شما می‌توانید در دنیای واقعی جای خالی مــهــر مادری را برای این دختران پر کنید. بانی مــهــر این خانه باشید.


این مطلب را به اشتراک بگذارید