ژاکت‌های مــهــربانی

بانوی داوطلب برای فرزندان مــهــرطه ژاکت می‌بافد. دست‌بافت‌هایی که به آن‌ها گرما و مــهــر خانواده را منتقل می‌کند.

بانوی نیکوکار برای دختران مهرطه ژاکت می بافد

یکی از زیباترین صفات انسانی، احساس مسئولیت نسبت به هم‌نوعان است. این احساس مسئولیت به معنای بی‌تفاوت نبودن نسبت به مشکلات اقتصادی و مسائل روحی افرادی‌ست که پیرامون ما زندگی می‌کنند. کمک کردن و یاری رساندن ما علاوه بر کم کردن آلام افراد مددجو، باعث آرامش روحی خودمان هم می‌شود. 

در میان انواع کمک‌رسانی‌ها، برطرف کردن نیاز کودکان بی‌سرپرست و دیدن برق شادی در چشمان معصوم آن‌ها لذتی وصف‌ناپذیر دارد. هرکدام از ما می‌توانیم به‌نسبت توان مالی و غیرمالی خودمان در شاد کردن این کودکان سهمی داشته باشیم. کمک کردن به کودکان بی‌سرپرست تنها به معنی پرداخت هزینه‌های زیاد نیست؛ بلکه خیلی‌اوقات کارهای به‌ظاهر کوچک ما که با هزینه‌های کم‌ترانجام می‌شوند نیز می‌تواند دل این کودکان را شاد کند. 

مانند بانوی داوطلبی که برای فرزندان مــهــرطه اقدام به بافت ژاکت کرده است. دست‌بافت‌هایی که امنیت را همراه فرزندان مــهــرطه می‌کند و به آن‌ها گرما و مــهــر خانواده را منتقل می‌کند. موسسه‌ی نیکوکاری مــهــرطه برای همراهی و محبت همیشگی خیرین پرمــهــر برخود می‌بالد.

شما بانی مــهــر عزیز می‌توانید از راه‌های مــهــرورزی از دختران تحت سرپرستی مــهــرطه حمایت کنید.


این مطلب را به اشتراک بگذارید