گزارش عملکرد مــهــرطه در سال ۱۳۹۵


آنچه به‌عنوان گزارش عملکرد موسسه خیریه مهرطاها در سال ۱۳۹۵ ارائه می‌شود، بخش کوچکی از گذر لحظات زندگی اجتماعی، تحصیلی، عاطفی فرزندان خانواده‌ی مــهــرطه است.

بانی مــهــر گرامی

مستندات فعالیت‌ها و شرح رویدادهای خیریه مهرطاها را می‌توانید در صفحه‌ی مــهــرطه چه می‌کند دنبال کنید.

موسسه‌ی نیکوکاری مهرطه، نهادی مدنی‌ست که با هدف تأثیر بر وضعیت سلامت اجتماعی، از طریق حمایت از دختران نیازمند سرپرست تأسیس شده است. ما بر آن شدیم تا با تعهد بر مسئولیت مدنی و شهروندی خود از زنان و دخترانی حمایت کنیم که قربانی فقر و پیامدهای آن شده‌اند.

در این گزارش عملکرد موسسه خیریه مهرطاها فعالیت‌های مجموعه در بخش‌های مختلف، به تفکیک و اجمال طی سال ۱۳۹۵ شرح داده می‌شود.

«گزارش عملکرد مــهــرطه در سال ۱۳۹۵» برای مشاهده و دانلود فایل کلیک کنید!


این مطلب را به اشتراک بگذارید