بانیِ مــهــر عزیز،

خانواده‌ی مــهــرطه مانند هر خانواده‌ی دیگر، گروه‌های سنی مختلف دختران تحت سرپرست را در خانه‌های اقاقیا و ارغوان پوشش داده و با نیازهای اولیه و هزینه‌های جاری متفاوتی روبروست. درصورت تمایل در خرید روزانه خانه‌های اقاقیا و ارغوان مشارکت کنید.

هزینه‌های جاری و عمومی ساختمان‌های اقاقیا و ارغوان

  • تامین مواد غذایی
  • تامین مواد بهداشتی
  • تامین پوشاک
  • تامین هزینه‌های تحصیلی
  • تامین هزینه‌های بهداشت و درمان

و…

برای تامین و ارسال کالا لطفا فرم زیر را پر کنید یا با شماره‌ی ۸۸۷۱۷۳۱۸-۰۲۱ تماس بگیرید.

درصورت انتخاب "موارد دیگر" لطفا نام کالای مورد نظر خود را بنویسید.
چه میزان از کالای مورد نظر خود را تامین می‌کنید؟