• موسسه نیکوکاری مهرطه نگهداری شبانه روزی از دختران نیازمند سرپرست
 • نگهداری شبانه‌روزی

  نگهداری شبانه‌روزی، سرپرستی و حمایت همه‌جانبه از دختران نیازمند سرپرست

 • توانمندسازی

  پیشگیری از افزایش آسیب‌های اجتماعی؛ حمایت از زنان سرپرست خانوار در روستاها

 • مدرسه‌سازی

  ایجاد بستر مناسب تعلیم و تربیت کودکان روستاهای محروم و حمایت از حقوق آنان

 • بازارچه‌ خیریه آنلاین

  عواید حاصل از فروش، صرف نگهداری شبانه‌روزی و ارتقای کیفیت زندگی دختران نیازمند سرپرست می‌شود.

 • حمایت و مشارکت

  اهداف و چشم‌اندازهای نیکوکارانه، با حمایت و مشارکت شما امکان‌پذیر می‌شود.