ساکنان کوچک خانه مهرطه | ۱۵ کودک و یک مادر


این‌جا خانه مهرطه است. جایی که به‌طور اختصاصی از دخترانی که فاقد سرپرست هستند نگهداری می‌کنند. این‌جا مرکز نگهداری نیست، یک خانه است.

این‌جا خانه مــهــرطه است. جایی که به‌طور اختصاصی از دخترانی که به هر دلیلی فاقد سرپرست هستند نگهداری می‌کنند. این‌جا مرکز نگهداری نیست، یک خانه است. خانه‌ای که مثل هر خانه و خانواده‌‌ی دیگری، اجباری به رفتن از آن نیست. بچه‌ها می‌مانند، آموزش می‌بینند، بزرگ می‌شوند تا روزی که بتوانند مستقل زندگی خوبی داشته باشند.

تقریبا همه‌ی دخترانی که در خانه اقاقیا و ارغوان زندگی می‌کنند، داستان‌های عجیبی دارند. اغلب آن‌ها رنج زیادی دیده‌اند؛ تا زمانی‌که به خانه مهرطه پیوسته‌اند و شاید حتی برای نخستین‌بار لذت آرامش را تجربه کرده‌اند.

در مــهــرطه تلاش می‌شود تا بچه‌ها، با احترام و آرامش زندگی کنند. موضوعی که هرکسی در بدو ورود به خانه، متوجه آن می‌شود. خانه‌ای که حتی برای ورود به آن، تنها اجازه‌ی مدیر کافی نیست و باید از بچه‌ها اجازه بگیرید و به‌عنوان مهمان وارد شوید.

کمک‌های نقدی آنلاین به دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست: مــهــرورزی آنلاین

خانه‌ی مــهــرطه توسط کمک‌های خیرین و داوطلبین اداره می‌شود. کمک‌هایی که تضمین‌کننده‌ی آرامش و کیفیت بالاتر زندگی بچه‌هاست و حتی با تکیه بر آن می‌توان کودکان بیشتری به خانه آورد تا در سایه‌ی امنیت و آرامش یک شبه‌خانواده‌ی کوچک زندگی کنند.

به داوطلبان خانواده‌ی مــهــرطه بپیوندید: فرم داوطلبی


این گزارش توسط سایت تحلیلی-خبری عصر ایران تهیه و منتشر شده است.
گزارش: حسن ظهوری و مرضیه حسینی
تدوین: فاطمه خسرویاین مطلب را به اشتراک بگذارید