روزهای سخت


در روزهای سخت کرونا، دختران مــهــرطه تنها نیستند. بانی مــهــر این خانه باشیم. کمک به دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست؛ موسسه‌ی نیکوکاری مــهــرطه.

موسسه نیکوکاری مهرطه؛ نگهداری شبانه روزی از دختران نیازمند سرپرست

کانال مــهــرطه را در آپارات دنبال کنید. کلیک کنید!