راه‌ مــهــرورزی | قلک

بانیِ مــهــر عزیز،
شما می‌توانید از طریق تکمیل و ارسال فرم زیر، به‌طور رایگان قلک‌های مــهــرطه را دریافت نموده و در تامین هزینه‌های نگهداری شبانه‌روزی دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست، سهیم باشید.
قلک‌های مــهــرطه در دو مدل خانگی، برای تقسیم مهربانی در خانه‌های شما و مدل شرکتی، برای قدم‌های خیر در راستای مسئولیت اجتماعی محیط کار شما طراحی شده است.
پس از ثبت درخواست، قلک برای شما ارسال شده و بعد از حداکثر ۶ ماه، نماینده‌ی مــهــرطه جهت تخلیه و پلمپ مجدد قلک به محل سکونت یا محل کار مشخص شده، مراجعه خواهد کرد.