راه‌ مــهــرورزی | قلک مــهــر

بانیِ مــهــر عزیز،
شما می‌توانید از طریق تکمیل و ارسال فرم زیر، به‌طور رایگان قلک خیریه مــهــرطه را دریافت نموده و در تامین هزینه‌های نگهداری شبانه‌روزی دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست، سهیم باشید.
قــلک مــهــر در دو مدل خانگی، برای تقسیم مــهــربانی در خانه‌های شما و مدل شرکتی، برای قدم‌های خیر در راستای مسئولیت اجتماعی محیط کار شما طراحی شده است.
پس از ثبت درخواست، فرآیند ارسال طی خواهد شد و بعد از حداکثر ۶ ماه، نماینده‌ی مــهــرطه جهت تخلیه و پلمپ مجدد به محل سکونت یا محل کار مشخص شده، مراجعه خواهد کرد.