گزارش عملکرد مــهــرطه در سال ۱۳۹۳


در سال ۱۳۹۳ موسسه‌ی نیکوکاری مــهــرطه، با کسب تجربه و بعد از یک سال بررسی و پژوهش در باره‌ی پرورش و تربیت کودک، تصمیم به پذیرش و سرپرستی دختران ۳ تا ۶ سال گرفت.

در سال‌های اولیه‌ی تاسیس مــهــرطه، این موسسه گروه سنی نوجوان تا جوان را تحت پوشش و سرپرستی خود قرار داده بود. اما در سال ۱۳۹۳ موسسه‌ی نیکوکاری مــهــرطه، با کسب تجربه و بعد از یک سال بررسی و پژوهش‌هایی که در باره‌ی پرورش و تربیت کودک انجام داد، تصمیم به پذیرش و سرپرستی دختران ۳ تا ۶ سال گرفت.

برای پذیرش دختران ۳-۶ساله، در سال ۱۳۹۲ دو گروه این مسئله را مورد بررسی قرار دادند:

گروه اول در مورد الگوی پرورش و تربیت فرزندان جدید تشکیل شد. این گروه متشکل از اساتید مجرب دانشگاهی بود که به مــهــرطه در رسیدن به الگویی جهت تربیت و پرورش فرزندان جدید یاری رساندند. بررسی علمی این تیم حدود یک سال به طول انجامید. این تیم با مراجعه‌ی حضوری به مراکز شبه‌خانواده در تهران و بررسی الگوی آن‌ها، و همچنین با مصاحبه‌های مفصل با مدیران این مراکز، توانست به الگویی برسد که بر اساس آن بتوانیم فرزندانی شایسته را به جامعه تحویل دهیم.

گروه دوم نیز امکانات و نیازهای موسسه را برای بازسازی خانه‌ی اقاقیا بررسی کرد. برای این پروژه، گروهی از مهندسان داوطلب به یاری موسسه خیریه مهرطاها آمدند و با حمایت‌های نیکوکاران توانستیم این خانه را به فضایی مناسب تبدیل کنیم.

گروه دوم نیز امکانات و نیازهای موسسه را برای بازسازی خانه‌ی اقاقیا بررسی کرد. برای این پروژه، گروهی از مهندسان داوطلب به یاری موسسه خیریه مهرطاها آمدند و با حمایت‌های نیکوکاران توانستیم این خانه را به فضایی مناسب تبدیل کنیم.
درنهایت در شهریورماه ۱۳۹۳، خانه‌ی اقاقیا پذیرای دختران کوچک خود شد.

«گزارش عملکرد موسسه‌ی نیکوکاری مــهــرطه در سال ۱۳۹۳» برای مطالعه یا دانلود کلیک کنید!


این مطلب را به اشتراک بگذارید