برف بازی بچه ها در مــهــرطه


برف بازی کودکان مــهــرطه به روایت تصویر. بازی، ارتباط با طبیعت و زندگی شاد؛ حق همه‌ی کودکان است. 

زمستان ۱۳۹۸
برف بازی بچه ها در موسسه نیکوکاری مهرطه

این مطلب را به اشتراک بگذارید