گزارش عملکرد مــهــرطه در سال ۱۳۹۸

آنچه به‌عنوان گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه در سال ۱۳۹۸ ارائه می‌شود، بخش کوچکی از گذر لحظات زندگی اجتماعی، تحصیلی، عاطفی و غیره‌ی این فرزندان است.

بانی مــهــر گرامی
موسسه‌ی نیکوکاری مــهــرطه در نزدیک به دو دهه فعالیت خود کوشیده است تا خانواده و مأمن دخترانی باشد که نیازمند حمایت شبانه‌روزی هستند.

موسسه نیکوکاری مهرطه؛ نگهداری شبانه روزی از دختران نیازمند سرپرست

فعالیت‌های مــهــرطه را در اینستاگرام دنبال کنید!


با وجود تغییرات اجتماعی و بحران‌های اقتصادی، از تلاش بازنایستاده‌ایم. آنچه به‌عنوان گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه در سال ۱۳۹۸ ارائه می‌شود، بخش کوچکی از گذر لحظات زندگی اجتماعی، تحصیلی، عاطفی و غیره‌ی این فرزندان است.
از شما که در همه‌ی این روزها یاورمان هستید. سپاسگزاریم.

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مهرطه، نگهداری شبانه روزی از دختران نیازمند سرپرست

«گزارش عملکرد مــهــرطه در سال ۱۳۹۸» برای مشاهده و دانلود فایل کلیک کنید!