ماه مــهــربانی


رویای من آسمونیه که ماه هرشب‌ش تابان باشه. رویای من دنیاییه که برای همه جا داشته باشه. رویای من مــهــربونی دست‌های شماست.

از شما دعوت می‌کنیم در ماه رمضان یار و حامی کودکان مــهــرطه باشید.


این مطلب را به اشتراک بگذارید