گزارش عملکرد مــهــرطه در سال ۱۳۹۶


موسسه‌ی نیکوکاری مــهــرطه، نهادی مدنی‌ست که با هدف تاثیر بر وضعیت سلامت اجتماعی از طریق حمایت از دختران نیازمند سرپرست تأسیس شده است. ما برآنیم تا با تعهد بر مسئولیت مدنی و شهروندی خود، از زنان و دخترانی حمایت کنیم که قربانی نابسامانی‌های اجتماعی و پیامدهای آن هستند.

هر خانه مرکز جهان است. مادر باشی، پدر یا کودک، خانه جان‌پناهی‌ست که زیر سقف آن می‌توان در آرامش و آسایش قد کشید و بالید. خانه‌ی امن، خانه‌ی شاد، خانه‌ای که مــهــر مادر و پدر بر آن سایه افکنده، انسان بهتری می‌سازد؛ انسانی که می‌تواند جهان را زیباتر کند.

در این حوالی خانه‌ای‌ست که اعضایش با همه‌ی وجود، فضایی پر از مــهــر مادری و پدری فراهم آورده‌اند، خانه‌ای آکنده از شادی و شادمانی و امید به آینده‌ای بهتر برای دختران نیازمند سرپرست: «خانه‌های اقاقیا و ارغوان مــهــرطه»

«گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری مــهــرطه در سال ۱۳۹۶» برای مطالعه و دانلود فایل، کلیک کنید!


این مطلب را به اشتراک بگذارید