روز جهانی داوطلب مبارک

۱۶ سال است که خانه‌ای از جنس مــهــر برای دختران و زنان در معرض آسیب ساخته‌ایم. خانه‌ای که گرمای خود را از روشنایی دل شما دارد. امروز ۱۵ آذرماه، روز جهانی داوطلب است. روز آنانی که  نسبت به رنج مردمانشان بی‌تفاوت نیستند و همراهمان بودند تا بتوانیم گامی برای بهبود شرایط دختران و زنان در معرض آسیب سرزمینمان برداریم.
مــهــرطه قدردان شما و محبت‌های شماست.