بازارچه خیریه نوروزی لغو شد


بازارچه خیریه نوروزی امسال به دلیل پاندمی کرونا لغو شد. شما می‌توانید از طریق بازارچه‌ی خیریه‌ی آنلاین مــهــر، حامی دختران مــهــرطه باشید.

هدیه‌ی کودکان به ما امید و شور زندگی است. آن‌ها با قلب‌های کوچک اما امیدوارشان به ما می‌آموزند که هنوز هم می‌شود خندید و لبخند بخشید. بانی مــهــر این خانه باشید.


این مطلب را به اشتراک بگذارید