راه مــهــرورزی | مشارکت داوطلبانه

داوطلبان یکی از مهم‌ترین ارکان و بزرگ‌ترین سرمایه‌های هر موسسه‌ی نیکوکاری به شمار می‌روند.

در موسسه‌ی نیکوکاری مــهــرطه، تیم بزرگی از موسسین، هیئت مدیره، پزشکان، مدیران، معلمان، مددکاران و… به‌شکل داوطلبانه درحال فعالیت هستند.

داوطلبان مــهــرطه، نیروهای ارزشمندی هستند که با مهارت و علم خود در کنار دختران نیازمند سرپرست به فعالیت داوطلبانه مشغول‌اند.

داوطلبان در مــهــرطه چه می‌کنند؟

نیروهای داوطلب، با شور و انگیزه‌ی انسان‌دوستی بالا، به بخش‌های مختلف موسسه یاری رسانده و به کاهش هزینه‌های جاری کمک می‌کنند.

نیروهای داوطلب، در جهت جذب مشارکت و جذب حمایت نقدی و غیر نقدی برای موسسه، فعالیت می‌کنند.

نیروهای داوطلب با توجه به تحصیلات، تخصص، مهارت‌ها، علایق و انتخاب خود؛ در بخش‌های مختلف، از موسسه و دختران تحت سرپرست مــهــرطه حمایت می‌کنند.

شما با هر مهارت و تخصص می‌توانید در میان مشغله‌های روزمره، ساعاتی را به مــهــرورزی پرداخته و قدمی مهم و موثر در روند زندگی دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست بردارید.

بدون شک در این مسیر، تاثیر شگفت انرژی حاصل از اقدامات انسان‌دوستانه و پر مــهــر خود را در گوشه‌گوشه‌ی زندگی‌تان مشاهده خواهید کرد.

تیم‌های داوطلبی مــهــرطه

تیم‌های داوطلبی موسسه‌ی مــهــرطه در حوزه‌های زیر فعالیت می‌کنند:

داوطلبان جوان:

گروه پر انرژی اجرایی مــهــرطه که به برگزاری ایونت‌‌ها و گردهمایی‌ها و بازارچه‌ها کمک می‌کنند.

همیاران:

بانوان دلسوز و خیر که با انواع مهارت‌های دستی و تهیه‌ی غذا، به برگزاری بازارچه‌های مــهــرطه کمک می‌کنند.

مــهــرآوران:

داوطلبان باانگیزه‌ای هستند که به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و رفع مشکلات آنان می‌پردازند.

برای عضویت و سهیم شدن مــهــربانی‌تان در خانواده‌ی مــهــرطه، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید:

در چه زمینه‌ی دیگری میتوانید با ما مشارکت داشته باشید؟