مــهــربانی، بومرنگ زندگی‌ست

شب‌بیداری‌ها و خستگی‌ناپذیر بودنِ دخترانِ نوجوانی که دغدغه‌ای جز کمک به هم‌نوع ندارند؛ به ما می‌آموزد که مهربانی، بومرنگ زندگی‌ست.

دختران خانه‌ی ارغوانِ مــهــرطه، در این روزهای پیچیده و پر از التهابِ همه‌گیری ویروس کرونا، که نیاز شدیدی به وسایل و تجهیزات ایمنی در کشور وجود دارد؛ ساعت‌ها وقت خود را در حیاط خانه می‌گذرانند تا لباس‌های محافظ برای کارکنان بیمارستان‌ها دوخته و آماده کنند.

شب‌بیداری‌ها و خستگی‌ناپذیر بودنِ دخترانِ نوجوانی که دغدغه‌ای جز کمک به هم‌نوع ندارند؛ به ما می‌آموزد که مهربانی، بومرنگ زندگی‌ست.

کادر درمانی محترم بیمارستان لقمان،

لباس‌های محافظی که به دستتان می‌رسد؛ تار و پودش از مهر و با عشق دوخته شده است.

آرزوی ما، سلامتی و تندرستی همه‌ی شماست.