بانیِ مــهــر گرامی،
با تهیه‌ی استند تسلیت و لوح همدلی مــهــرطه، علاوه بر همدلی و تسلی بازماندگان، می‌توانید در تامین هزینه‌های نگهداری شبانه‌روزی دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست، سهیم باشید.

جهت تهیه‌ی استند تسلیت، می‌توانید درخواست خود را به‌صورت آنلاین ثبت و پرداخت کرده یا با شماره‌ی ۸۸۷۱۷۳۱۸ تماس بگیرید.

نصب و جمع‌آوری استندها بر عهده‌ی نماینده‌ی مــهــرطه می‌باشد.

لوح‌های همدلی پیام همدلی‌ای هستند برای عزیزان‌تان در روزهایی که نمی‌توانید همراه و در کنار آن‌ها باشید. لوح همدلی را برای افرادی بفرستید که تصمیم به همدلی و همراهی با آن‌ها دارید ولی در کنار آن‌ها حضور فیزیکی ندارید.

با تهیه‌ی لوح همدلی، در تامین هزینه‌های نگهداری شبانه‌روزی دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست مــهــرطه سهیم شوید. بانی مــهــر و حامی مــهــرطه باشید.