تماس با ما

نشانی موسسه

مرکز شماره یک: خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، نرسیده به خیابان بهشتی،کوچه شهدا پلاک ۱۰

مرکز شماره دو: خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه مجلسی پلاک ۲۷

 

تلفن های تماس:

٨٨٧٠١٨۴۴
٨٨٧١٧٣١٨
٨٨۵۵٢٨٢٣

پست الکترونیک
info@mehretaha.com
mehretaha@gmail.com

نشانی وبگاه
www.mehretaha.ir
mehretaha.com