بایگانی برچسب برای: یونسکو

روز جهانی صلح، پیام‌آور مــهــر و دوستی

۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور ماه) از سوی مجمع عمومی سازمان ملل «روز جهانی صلح» نام گرفته است.
نه به جنگ! نه به خشونت! زنده باد صلح!