بایگانی برچسب برای: بوسه

محبت به فرزند، بایدها و نبایدهای محبت به کودک

محبت واقعی به این معناست که بی قید و شرط مــهــر خود را به کودک هدیه دهیم. مادامی‌که تربیت فرزند همراه با زبان محبت نباشد، اثرگذاری واقعی صورت نمی‌گیرد.