بایگانی برچسب برای: ازدواج مجدد

فیلم نبات: نگاهی برچالش‌های تلخ کودک و والد

فیلم نبات داستان پدر و دختری را روایت می‌کند که با یکدیگر زندگی می‌کنند. سایه، مادر نبات، همسر و فرزند یک‌ساله‌ی خود را ترک می‌کند.