بایگانی: پروژه ها

پروژه جیرفت

مقدمه موسسه مهرطاها در طول فعالیت ۱۵ ساله خود همواره در تلاش بوده است که بتواند اهداف مندرج در اساسنامه خود را به عرصه عمل نزدیک کند. لذا در تاریخ ۲۹/۰۶/۹۵ طی دعوتی که از سوی آموزش و پرورش شهر جیرفت جهت بازدید از منطقه بعمل آمد، سرکار خانم زارع مدیر عامل موسسه به همراه …

ادامه