بیانیه ماموریت

بیانیه و دیدگاه
مهر‌طه موسسه‌ای است که از انگیزه والای کمک به هم‌نوع سرچشمه گرفته است. مهر‌طه با آرزوی زندگی شایسته برای زنان ایرانی و بویژه دختران ِ در معرض آسیب‌های اجتماعی، تلاش می‌کند تا چراغ خانه‌ای را روشن نگه دارد ،تا سرپناهی برای کودکان معصومی شود که شایسته زندگی در خیابان نیستند.
مسئولان مهر‌طه امید دارند که با تلاش مسئولان و یاری هموطنان در آینده‌ای نه چندان دور شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه باشیم تا هیچ دختر معصومی محکوم به این گونه ناهنجاری ها نشود

بیانیه ماموریت
ماموریت موسسه مهر‌طه حمایت از دختران در معرض آسیب است.حمایت و نگهداری شبانهروزی  مسئولان و بنیانگذاران خانواده مهر‌طه نه تنها تلاش می‌کنند تا نیازهای اولیه جسمانی و عاطفی فرزندان خود را برآورده سازند‌، بلکه هدف آنها پرورش دخترانی با تحصیلات بالا وبا اعتماد به نفس است تا بتوانند به عنوان عضوی موثر و زنانی نمونه به جامعه خود خدمت کنند و با سر بلندی قدم به عرصه واقعی زندگی بگذارند.