بیانیه ماموریت

بیانیه و دیدگاه
مهر‌طه موسسه‌ای است که از انگیزه والای کمک به هم‌نوع سرچشمه گرفته است. مهر‌طه با آرزوی زندگی شایسته برای زنان ایرانی و بویژه دختران ِ در معرض آسیب‌های اجتماعی، تلاش می‌کند که چراغ خانه‌شان را روشن نگه دارد، تا سرپناهی برای کودکان معصومی باشد که شایسته زندگی در خیابان نیستند.
مسئولان مهر‌طه امید دارند که با تلاش مسئولان و یاری هموطنان در آینده‌ای نه چندان دور شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه باشیم تا هیچ کودکی  محکوم  به تحمل رنج نباشد.

بیانیه ماموریت
ماموریت موسسه مهر‌طه حمایت از دختران در معرض آسیب است.مسئولان و بنیانگذاران خانواده مهر‌طه نه تنها تلاش می‌کنند تا نیازهای اولیه جسمانی و عاطفی فرزندان خود را برآورده سازند‌، بلکه هدف آنها پرورش دخترانی با تحصیلات بالا وبا اعتماد به نفس است تا بتوانند به عنوان شهروندی کارآمد و زنانی موفق به جامعه خود خدمت کنند و با سر بلندی قدم به عرصه واقعی زندگی بگذارند.