دسته: اخبار مهرطه

کودکان و زلزله

بی گمان آسیب پذیر ترین گروه انسانی در پس از زلزله کودکان میباشند که میبایست بصورت ویژه به آن پرداخت در این قسمت به بحث کودکان بی سرپرست در پس از زلزله میپردازیم، در بحث کودکان بی سرپرست بهتر است برای آشنایی با این بحران، در ابتدا با شرحی از اتفاقاتی که با ان روبرو …

ادامه

گزارش کامل پروژه جیرفت از ابتدا تا انتها

موسسه مهرطاها در طول فعالیت ۱۵ ساله خود همواره در تلاش بوده است  که بتواند اهداف مندرج در اساسنامه خود را به عرصه عمل نزدیک کند . لذا در تاریخ ۲۹/۰۶/۹۵ طی دعوتی که از سوی آموزش و پرورش شهر جیرفت  جهت بازدید از منطقه بعمل امد، سرکار خانم زارع مدیر عامل موسسه به همراه …

ادامه

روز جهانی داوطلب مبارک

۱۶ سال است که خانه ای از جنس مهر برای دختران و زنان در معرض آسیب ساخته ایم. خانه ای که گرمای خود را از روشنایی دل شما دارد. امروز ۱۵ آذرماه، روز جهانی داوطلب است. روز آنانی که  نسبت به رنج مردمانشان بی تفاوت نیستند و همراهمان بودند تا بتوانیم گامی برای بهبود شرایط …

ادامه