گروه بانوان همیار

گروه بانوان همیار از سال ۸۸ فعالیت خود را موسسه مهرطه آغاز کرد. این گروه از دور هم جمع شدن بانوان خانه داری شکل گرفت که تمایل داشتند، در فعالیتی اجتماعی و به نفع موسسه نیکوکاری مهرطه فعالیت داوطلبانه داشته باشند. در حال حاضر این گروه حدود ۳۰ عضو دارد که روزهای یکشنبه  دور هم جمع می شوند و با تهیه غذا و فروش آن به نفع موسسه به مهرطه کمک می کنند. همچنین این گروه در برگزاری جشنواره غذا و مراسمهای مختلف به نفع دختران تحت سرپرست همکاری میکنند.