گروه آموزشی

اعضای این گروه شامل همه کسانی است که مهارت و تجربه تدریس  به کودکان و نوجوانان را در دروس پایه و در مهارتهای گوناگون دارند و با توجه به نیاز و علاقه مندی فرزندان مهرطه به آنان آموزش میدهند.