مهراوارن طه

گروه مهرآوران با هدف پیشگیری و کمک به حفظ بنیان خانوادههایی شکل گرفته که در معرض آسیبهای اجتماعی هستند و در حقیقت خانوادههای زن سرپرست که فرزندان در حال تحصیل دارند گروه هدف مهرآوران طه است. تلاش این گروه داوطلب، توانمند سازی این خانواده ها است. که ضمن شناسایی و بازدید از منازل و تشکیل پرونده برای این خانوادهها وضعیت آنها را بررسی کرده و به آنها کمک در خور وضعیت آنان میرساند. در حال حاضر حدود ۱۰۰ خانواده آسیب پذیر تحت حمایت این گروه قرار دارند.

اعضای داوطلب گروه مهرآوران طه شامل، خانمها صدیقه دهمرده، آسیه کیانی، فاطمه عبداللهپور، صدیقه مداح، فاطمه سیاه پوش، فرحناز جلیلی، مهوش حاج محمدی است.