بنفشه سفیر مهرطه !

خانم کاظمی از داوطلبان مهرطه که در امریکا سکونت دارند ابتکاری به خرج دادند و در مراجعه به ایران با گرفتن یک برگ از گل بنفشه آفریقایی از بازارچه مهرطه و تکثیر آن در امریکا هم موسسه مهرطه را در شهری که ساکن هستند به ایرانیان معرفی کردند و هم با فروش گلها به موسسه مهرطه یاری رساندند.

یک برگ بنفشه آفریقایی سفیر مهرطه در امریکا شد و خانم کاظمی حدود 700 تومان با فروش گلدان ها به موسسه گمک کردند.

 

شماره حساب های موسسه

شماره کارت 5022291001693595 بانک پاسارگاد، شماره کارت

شماره حساب 116400537 , کد 032 , بانک تجارت شعبه پارک

شماره حساب 81077799901 , کد 326 , بانک پاسارگاد  شعبه قائم مقام

شمار حساب 1018504861122 , کد 101 , بانک اقتصاد نوین شعبه قدیر

توجه ( بسیار مهم )

موسسه مهرطه تنها دارای دو وب سایت رسمی به آدرس های ذیل می باشد : 

mehretaha.ir  و  mehretaha.com   

لطفا از کمک به موسسات دیگر که با آدرس های مشابه و با نام ما فعالیت می کنند جدا خوداری نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر از قسمت تماس باما وبسایت با ما در ارتباط باشید - متشکرم