سوالات مطرح در پیمان نامه حقوق کودک

پیمان نامه حقوق کودک چیست؟

پیمان نامه حقوق کودک میثاقی است بینالمللی که حقوق انسانی کودکان را به رسمیت می شناسد، کودکانی که به عنوان کلیه افراد زیر 81 سال تعریف می شوند. در قانون بین الملل، این پیمان نامه مقرر می کند که کشورهای عضو باید تضمین کنند که همه کودکان – بدون هیچ شکلی از تبعیض - از اقدامات و حمایت های ویژه بهرهمند شوند؛ به خدماتی همچون آموزش و بهداشت دسترسی داشته باشند؛ بتوانند شخصیتشان، تواناییها و استعدادهای خود را تا بالاترین سطح پرورش دهند؛ در فضایی از شادی، عشق و تفاهم رشد کنند؛ و از حقوقشان مطلع باشند و در تحقق آنها مشارکت داشته باشند.


چگونه در مورد محتویات پیمان نامه حقوق کودک تصمیم گیری شد؟

استانداردهای پیمان نامه حقوق کودک توسط دولتها، سازمان های غیردولتی، مدافعان حقوق بشر، حقوقدانان، متخصصان بهداشت، مددکاران اجتماعی، آموزشگران، کارشناسان کودک و رهبران مذهبی از سراسر جهان در طول ده سال مورد مذاکره قرار گرفتند. نتیجه این مذاکرات، سندی مورد اجماع است که اهمیت ارزشهای فرهنگی و سنتی را در حمایت و رشد هماهنگ کودک در نظر می گیرد. این سند نظام های حقوقی اساسی در جهان را منعکس می کند و نیازهای ویژه کشورهای در حال توسعه را به رسمیت می شناسد.

چگونه پیمان نامه حقوق کودک از حقوق کودکان حمایت می کند؟

این پیمان نامه مرجعی مشترک را فراهم می آورد که بر اساس آن پیشرفت در تحقق استانداردهای حقوق بشر برای کودکان را می توان ارزیابی کرد و نتایج را مقایسه نمود. دولتها که توافق کرده اند استانداردهای پیمان نامه را رعایت کنند، موظفند قانون، سیاست و عملکرد خود را با استانداردهای این پیمان نامه منطبق سازند؛ تا آنها را به واقعیتی برای همه کودکان بدل کنند؛ و از هر عملی که ممکن است مانعی بر سر تحقق این حقوق باشد یا آنها را نقض کند، اجتناب ورزند. دولتها موظفند گزارشهای ادواری به کمیته کارشناسان مستقل درباره پیشرفت خود در جهت تحقق همه این حقوق ارائه دهند.

جامعه بین الملل چگونه از پیشرفت در راستای اجرای پیمان نامه حمایت می کند و آن را پایش می نماید؟

کمیته حقوق کودک- مرجع منتخب بین المللی متشکل از کارشناسان مستقلی که در ژنو برای پایش اجرای کنوانسیون مستقر هستند- از دولتهایی که پیمان نامه را تصویب کرده اند،می خواهد تا گزارشهای منظمی را درباره وضعیت حقوق کودکان در کشورهایشان ارائه کنند. کمیته این گزارشات را در جهت ترویج و حمایت از حقوق کودک بررسی می کند و در موردشان نظر می دهد. در صورت لزوم، کمیته خواستار مساعدت بین المللی سایر دول و مساعدت فنی سازمان هایی مانند یونیسف می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، به صفحه " اجرا" ذیل " استفاده از پیمان نامه برای کودکان" رجوع کنید.

این پیمان نامه چه دیدگاه متفاوتی از کودک ارائه میدهد؟

پیمان نامه مجموعه ای جهانی از استانداردها را فراهم می آورد که باید توسط همه کشورها رعایت شوند. این پیمان نامه دیدگاه جدیدی را نسبت به کودک منعکس می کند. کودکان نه اموال والدینشان هستند و نه موجوداتی درمانده و مستحق خیرات و دستگیری. آنها انسان هایی برخوردار از حقوقی هستند. پیمان نامه دیدگاهی نسبت به کودک ارائه می دهد که او را یک فرد یا عضوی از خانواده یا اجتماع با حقوق و مسوولیتهایی متناسب با سن و میزان رشدش می داند. به رسمیت شناختن حقوق کودکان به این شکل، دقیقاً تمرکز را بر روی کلیت کودک قرار می دهد. نیازهای کودک که پیش از این قابل مذاکره بودند، اکنون تبدیل به حقوق قانونی لازم الاجرا شدهاند. کودک دیگر دریافت کننده منفعل مزایا نیست، او محور و صاحب این حقوق است.  

این پیمان نامه از چه جهت خاص است؟

 • تقریباً در همه کشورهای جهان اجرا می شود و بنابراین چارچوب اخلاقی و حقوقی مشترکی را برای تدوین برنامهای برای کودکان فراهم می آورد . در عین حال، مرجع مشترکی را شامل می گردد که بر اساس آن می توان پیشرفت را ارزیابی کرد.
 • این پیمان نامه اولین تعهد رسمی بود که در جهت تضمین تحقق حقوق بشر و پایش پیشرفت در وضعیت کودکان شکل گرفت.
 •  پیمان نامه نشان می دهد که حقوق کودک، حقوق بشر است. حقوق کودک حقوق ویژه ای نیستند بلکه حقوق بنیادینی هستند که ذاتاً در شأن انسانی همه افراد از جمله کودکان هستند. حقوق کودک را دیگر نمی توان یک انتخاب دانست، یا مسئله لطف یا محبت به کودکان یا نوعی ابراز خیرخواهی. این حقوق برخی وظایف و مسوولیتها را ایجاد می کنند و همه ما باید آنها را ارج نهیم و به آنها احترام بگذاریم.
 •  حتی مورد پذیرش کشورهای غیر عضو هم واقع شد. ارتش آزادی بخش خلق سودان، یک جنبش شورشی در جنوب سودان یکی از این نمونه هاست.
 • مرجعی است برای بسیاری سازمان ها که با کودکان یا برای کودکان کار می کنند- از جمله سازمان های مردم نهاد و سازمانهای درون نظام سازمان ملل.
 • تاکید مجددی است بر حقوقی که برای رشد و توسعه کامل کودک مهم و اساسی هستند و بر این مبناست که رسیدگی
  به هر یک کودک دارای اهمیت است.
 • تاکید مجددی است بر مفهوم پاسخ گویی کشورها در قبال تحقق حقوق بشر و ارزشهای شفافیت و نظارت عمومی که با آن همراه هستند.
 • نظام بین المللی را به همکاری تشویق می کند که در جهت تحقق حقوق کودکان طراحی شده است. با استفاده از روند گزارش دهی، پیمان نامه به عنوان مرجعی از کشورهای کمک کننده می خواهد تا به حوزه هایی که نیازهای خاصی در آنها شناسایی شده اند، یاری برسانند؛ کشورهای دریافت کننده این کمک ها لازم است در همان راستا کمک های خارجی توسعه (ODA) را مدیریت کنند.
 • بر نقش خانواده در زندگی کودکان تاکید دارد و از آن حمایت می کند.

پیمان نامه حقوق کودک، کودک را چگونه تعریف می کند؟

پیمان نامه " کودک" را فردی تعریف می کند که زیر 81 سال سن دارد مگر اینکه قوانین مربوطه سن پایین تری را برای بلوغ افراد در نظر گیرند. در برخی موارد، کشورها باید در تعریف سنین مرجع یکدست باشند – مانند سن شروع کار یا تکمیل تحصیلات اجباری؛ اما در موارد دیگر، پیمان نامه صراحتاً حداکثر ها را مشخص می کند- مانند منع زندان ابد یا اعدام برای افراد زیر 81 سال.

چه تعداد از کشورها پیمان نامه حقوق کودک را تصویب کرده اند؟

اکثر کشورها بیشتر از هر معاهده حقوق بشری در طول تاریخ، این پیمان نامه را تصویب کرده اند- تا سال 4182، 892 کشور عضو پیمان نامه بوده اند.

چه کسانی پیمان نامه حقوق کودک را تصویب نکرده اند و چرا؟

پیمان نامه حقوق کودک معاهده ای است که بیش از هر معاهده حقوق بشری در طول تاریخ به سرعت مورد تصویب واقع شده است. فقط دو کشور سومالی و ایالات متحده آمریکا، این توافق نامه مهم را تصویب نکرده اند. سومالی در حال حاضر نمی تواند به سمت تصویب پیش رود چرا که هیچ دولت سازمان دهی شدهای ندارد. دولت آمریکا پیمان نامه را امضا کرده است و قصدش را برای تصویب آن نشان داده است- اما تا کنون این امر محقق نشده است.
همچون در بسیاری کشورهای دیگر، ایالات متحده هم بررسی ها و تحقیقات وسیعی درباره معاهده ها پیش از تصویب آنها انجام می دهد. این بررسی، که شامل ارزیابی درجه تطابق با قانون موجود و جاری کشور در سطوح ایالتی وفدرال می شود، می تواند سالها به طول بیانجامد – یا در صورتی که معاهده بحث براگیز دانسته شود یا این روند سیاسی شود، می تواند بیشتر طول بکشد. همچنین دولت آمریکا معمولاً در هر زمان فقط یک معاهده حقوق بشری را در نظر می گیرد. در حال حاضر، کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان به عنوان اولویت اول ملت درمیان سایر معاهدات حقوق بشری دانسته می شود.

یونیسف چگونه از پیمان نامه حقوق کودک استفاده می کند؟

دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار جاری شدن حقوق بشر در همه حوزه های عملیاتی سازمان ملل شده است- برای مثال، کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تعهداتش نسبت به کودکان پناهنده یا سازمان جهانی کار در تعهدش به از بین بردن کار کودک. در مورد یونیسف، این پیمان نامه چیزی است فراتر از یک مرجع، و راهنمای نظامندی است برای کار این سازمان. همانطور که در بیانیه ماموریت یونیسف آمده است، یونیسف وظیفه دارد تا " از حمایت از حقوق کودکان دفاع کند" و "در تلاش است تا حقوق کودک را به عنوان اصول اخلاقی پایدار و استاندارد بین المللی رفتار با کودکان برقرار سازد." یونیسف اصول و تمهیدات پیمان نامه و جاری ساختن حقوق کودک به روشی نظام مند را در فعالیتهای حمایتی، برنامه ریزی، پایش و ارزیابی خود ترویج می کند.
پیمان نامه حقوق کودک راهنمایی را در حوزه هایی که باید مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گیرند در اختیار یونیسف قرار می دهد و ابزاری است که بر اساس آن یونیسف پیشرفتهای حاصل در آن حوزه ها را می سنجد. ادغام یک رویکرد حقوق بشری در همه فعالیتهای یونیسف روند یادگیری مستمری است که به چارچوب برنامه توسعه یونیسف وسعت می بخشد. علاوه بر حفظ تمرکز بر بقا و رشد کودک، یونیسف باید وضعیت همه کودکان را در نظر بگیرد، محیط اقتصادی و اجتماعی را بهتر تجزیه و تحلیل کند ، همکاریهایی را شکل دهد تا پاسخ ها را تقویت کند ) شامل مشارکت خود کودکان(، از مداخلات بر اساس اصل عدم تبعیضحمایت کند و در راستای منافع عالیه کودک عمل نماید.

پیمان نامه حقوق کودک و کمیته حقوق کودک دولتها را به در پیش گرفتن چه قدمهایی تشویق می کنند؟

کمیته با بررسی گزارشات کشوری، از همه کشورها در همه سطوح می خواهد تا از پیمان نامه به عنوان راهنمایی در سیاست گذاری و اجرا استفاده کنند تا:

 • برنامه ملی جامعی برای کودکان تدوین کنند
 • نهادها یا سازوکارهایی دائمی برای ترویج هماهنگی، پایش و ارزیابی فعالیتها در همه بخشهای دولت ایجاد کنند.
 • تضمین کنند که همه قوانین به طور کامل در تطابق با پیمان نامه هستند.
 •  طوری عمل کنند که از طریق ارزیابی های تاثیر بر کوکان، کودکان در روند سیاست گذاری در سراسر کشور دیده شوند.
 •  تحلیل بودجه ای مناسبی انجام دهند، سهمی از منابع عمومی را که صرف کودکان می شود، مشخص کنند و تضمین کنند که این منابع به شکلی موثر مورد استفاده قرار می گیرند.
 • اطمینان حاصل نمایند که اطلاعات کافی جمع آوری می شوند و برای بهبود وضعیت کودکان در همه حوزه ها به کار گرفته می شوند.
 • از طریق آموزش همه کسانی که در سیاست گذاریهای دولت دخیل هستند و با یا برای کودکان کار می کنند، آگاهی رسانی و اطلاع رسانی کنند.
 • جامعه مدنی – شامل خود کودکان- را در روند اجرا و آگاهی رسانی نسبت به حقوق کودک مشارکت دهند.
 • دفاتر قانونی مستقلی – بازرسی ها، کمیسیون ها و سایر نهادها- را برای ترویج حقوق کودک تشکیل دهند.

علاوه بر حمایت از برنامه های کشوری، یونیسف چگونه به دولتها در ترویج حقوق کودک کمک می کند؟

کار یونیسف شامل اطلاع رسانی، همکاری و ارائه کمک های تخصصی در زمینه حقوق کودک است. در بخش اطلاع رسانی یونیسف از طریق انتشارات، کمپین های آگاهی رسانی و شرکت در کنفرانس های بین المللی بزرگ و بیانیه های عمومی فعالیت می کند و با کسانی کار می کند که مسوول تدوین و اجرای قانون و سیاست عمومی هستند.
یونیسف با دولتهای اهدا کننده مالی و همچنین با دولتهای کشورهای در حال توسعه همکاری می کند. برنامههایی که با
کمک یونیسف انجام می شوند به دنبال این هستند که حقوق اجتماعی و اقتصادی کودکان را با ارائه خدمات ضروری
همچون بهداشت و آموزش و بهبود دسترسی به تغذیه مناسب و مراقبت تضمین کنند. همچنین یونیسف توجه خود را به
مصرف بودجه ملی معطوف می دارد و دولتها را تشویق می نماید تا 41 درصد بودجه خود را به خدمات پایه اختصاص
دهند. همچنین، یونیسف از تلاشهایی حمایت می کند که در جهت جبران شیوه های غیرمنصفانه و تبعیض آمیز هستند
که دلایل مستقیم و اصلی محرومیت زنان و کودکاناند.

 • یونیسف با سایر سازمان های بین المللی – به ویژه آنهایی که در درون نظام سازمان ملل هستند، همانطور که روند
  چارچوب توسعه همکاری سازمان ملل متحد (UNDAF) نشان می دهد- و نهادهای مالی بین المللی همکاری می کند.
 • یونیسف تلاش می کند تا با سازمان های جامعه مدنی از طریق مشارکت کودکان، خانواده ها و سایر اعضای اجتماعات همکاری داشته باشد.
 • یونیسف به کمیته حقوق کودک حمایت و کمک های تخصصی ارائه میدهد.
 • یونیسف بر نتایج پایدار تاکید دارد و پایش و ارزیابی مستمر برنامه ها را تشویق می کند.

برخی از حوزه هایی که پیمان نامه حقوق کودک بیشترین تاثیر را داشته کدامند؟

پیمان نامه موجب روند اجرای برنامه های ملی و تغییر اجتماعی در همه مناطق جهان بوده است، شامل :

 •  ادغام اصول حقوق بشر با قوانین؛
 • تاسیس نهادهای بین بخشی؛
 •  تدوین برنامه های ملی برای کودکان؛
 • توسعه همکاریها برای کودکان؛
 • ترویج انتصاب ناظرین اجرای حقوق کودک؛
 • ارزیابی تاثیر اقدامات بر روی کودکان؛
 • تغییر ساختار تخصیص بودجه؛
 • هدف قرار دادن بقا و رشد کودک؛
 • اجرای اصل عدم تبعیض؛
 • گوش دادن به صدای کودکان؛  ایجاد نظام های دادرسی برای کودکان

 

شماره حساب های موسسه

شماره کارت 5022291001693595 بانک پاسارگاد، شماره کارت

شماره حساب 116400537 , کد 032 , بانک تجارت شعبه پارک

شماره حساب 81077799901 , کد 326 , بانک پاسارگاد  شعبه قائم مقام

شمار حساب 1018504861122 , کد 101 , بانک اقتصاد نوین شعبه قدیر

توجه ( بسیار مهم )

موسسه مهرطه تنها دارای دو وب سایت رسمی به آدرس های ذیل می باشد : 

mehretaha.ir  و  mehretaha.com   

لطفا از کمک به موسسات دیگر که با آدرس های مشابه و با نام ما فعالیت می کنند جدا خوداری نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر از قسمت تماس باما وبسایت با ما در ارتباط باشید - متشکرم