برنامه ها و اهداف

اهداف مؤسسه عبارتند از:

۱- تأسیس خانه کودک ونوجوان به منظورمواقبت های حمایتی و شبانه روزی (کودکانی که مسئولیت آنان از طریق سازمان بهزیستی و یا دیگر ارگانها و مؤسسات به مؤسسه خیریه محول می گردد).

۲- تأسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی.

۳- حمایت از زنان به منظور ارتقاء و سطح زندگی آنان.

۴- حمایت از افراد نیازمند در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی.

روشهای اجرایی اهداف:

۵- برپایی مرکز نگه داری شبانه روزی و رسیدگی به امور معاش روزانه، تحصیل، سلامت روان و امور خانوادگی جهت بازگشت آنان به زندگی متعارف.

۶- انجام امور لازم از قبیل: آموزش، تغذیه، و سلامت روان جهت رشد و ارتقاء سطح زندگی.

۷- انجام آموزش های لازم جهت کمک به رفع موانع موجود در زندگی زنان.

تبصره: مؤسسه برای هر یک از اهداف و فعالیت های تخصصی خود بایستی از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصلاح مجوز لازم را اخذ نماید و فعالیت مؤسسه در زمینه های مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع می باشد.