برنامه ها و اهداف

اهداف مؤسسه عبارتند از:

۱- تأسیس خانه کودک ونوجوان به منظور مراقبت‌های حمایتی و شبانه‌روزی (کودکانی که مسئولیت آنان از طریق سازمان بهزیستی و یا دیگر ارگان‌ها و مؤسسات به مؤسسه خیریه محول می‌شود).

۲- تأسیس مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی.

۳- حمایت از زنان به منظور ارتقاء  سطح زندگی آنان.

۴- حمایت از افراد نیازمند در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی.

روشهای اجرایی اهداف:

۵- برپایی مرکز نگه‌داری شبانه‌روزی و رسیدگی به امور معاش روزانه، تحصیل، سلامت روان و امور خانوادگی جهت بازگشت آنان به زندگی متعارف.

۶- انجام امور لازم از قبیل: آموزش، تغذیه و سلامت روان جهت رشد و ارتقاء سطح زندگی.

۷- انجام آموزش‌های لازم جهت کمک به رفع موانع موجود در زندگی زنان.

تبصره: مؤسسه برای هر یک از اهداف و فعالیت‌های تخصصی خود باید از سازمان بهزیستی و مراجع ذی‌صلاح مجوز لازم را اخذ نماید و فعالیت مؤسسه در زمینه‌های مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع است.